Skip til hoved indholdet

Du er medbestemmende sammen med dine naboer, hvad der skal ske i din afdeling.

Hvem bestemmer i din afdeling

 

Beboerdemokratiet er vigtigt i Vordingborg Boligselskab.

Som beboer i Vordingborg Boligselskab, er du sammen med dine naboer med til at bestemme, hvad der skal ske i din afdeling.

Hver enkel afdeling i Vordingborg Boligselskab er selvstændig med egen økonomi og eget beboerdemokrati. Hvert år afholdes et ordinært afdelingsmøde, hvor der træffes vigtige beslutninger for afdelingen. Her gennemgås budgettet for det kommende år, hvoraf jeres husleje også fastsættes.

På afdelingsmødet kan I ligeledes tilpasse jeres husorden eller vedligeholdelsesreglement.

Til afdelingsmødet kan alle beboere stille forslag.

Afdelingsbestyrelse og repræsentanter til Vordingborg Boligselskabs repræsentantskab vælges også på afdelingsmødet.

Det er derfor vigtigt, at I deltager på afdelingsmøderne, som I bliver indkaldt til i god tid.

 • Afdelingsbestyrelsen er sammensat af beboere i afdelingen, og de varetager afdelingens og beboernes interesser.

  Du vælger, sammen med dine øvrige naboer, hvem der skal være i afdelingsbestyrelsen. Det sker på det årlige ordinære afdelingsmøde. Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for to år ad gangen.

  Du er også meget velkommen til at stille op til afdelingsbestyrelsen.

 • Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Vordingborg Boligselskab.

  I Repræsentantskabet træffes beslutninger, der vedrører Vordingborg Boligselskab som helhed og her godkendes blandt andet vedtægter, årsberetning og regnskab.

  På jeres ordinære afdelingsmøde eller i afdelingsbestyrelsen vælges din afdelings medlemmer til repræsentantskabet.

 • Organisationsbestyrelsen er den politiske ledelse i Vordingborg Boligselskab. De har det overordnede ansvar for hele Vordingborg Boligselskab, herunder alle afdelinger og afdelingsbestyrelser.

  Medlemmerne til organisationsbestyrelsen bliver valgt blandt repræsentantskabsmedlemmerne på det ordinære repræsentantskabsmøde.

  Organisationsbestyrelsen udarbejder Vordingborg Boligselskabs strategi, overordnet organisering, politikker og rammer for den daglige drift, og den har det juridiske og økonomiske ansvar for hele Vordingborg Boligselskab.


Love, regler og anden information om beboerdemokratiet

Vil du vide mere om hvad et beboerdemokrati er, kan du på BL´s hjemmeside finde link til love, regler og anden nyttig information:

BL – Danmark almene boliger

Bolig og planstyrelsen

Find din afdeling