Skip til hoved indholdet

Det gode naboskab skal vi alle bidrage til.

Det gode naboskab

 

Man bor ofte mange mennesker sammen i en almen boligafdeling. For at få et godt naboskab, er det vigtigt, at alle tager hensyn til hinanden og respekterer hinandens forskelligheder.

At smile og hilse på hinanden på trappen - så er man godt på vej.

Hver boligafdeling har en husorden, hvor beboerne selv har bestemt ordensreglerne for netop deres afdeling. Formålet med en husorden er at sikre hinandens opførsel, så alle kan være trygge. 

Det er vigtig, at der er en god trivsel i boligafdelingen - dette kan gøres ved fx. at  hjælpe hinanden, arrangere nogle fællesarrangementer osv.

 

 


Forebyg nabokonflikter

Hvem er din nabo

Vis interesse for dine naboer og hils på hinanden. Det gør det nemmere at tale sammen og dermed undgå konflikter. Når man kender hinanden, er der også større sandsynlighed for, at I tager mere hensyn til jeres naboer.

Konflikt eller ej ?

Frustration og stædighed giver risiko for konflikter. Tænk dig om, inden du måske gør dig uvenner med din nabo. Er det dét værd, at skrive en klage til boligselskabet over sin nabo. Måske en god snak er bedre, og sammen finde en løsning på et givent problem.

Snak med hinanden og undgå en konflikt

Vi lever og bor forskelligt, og der kan opstå situationer, hvor du som beboer er generet over din nabos adfærd. Hvis du oplever sådanne gener, så henvend dig til din nabo, inden din frustration bliver større. Måske er din nabo slet ikke bekendt med problemet, og vil hellere end gerne tage hensyn.

Husk altid at tale sammen i en god og ordentlig tone.

Husk at fortæl din nabo, hvis du skal larme

Det er altid en god skik at informere sine nabober, når du skal lave noget, der larmer. Skal du holde fest, så hæng fx en seddel op i opgangen eller læg en seddel i hver postkasse, hvor du informerer om, at der bliver lidt mere larm end normalt på den givne dato.

Læs altid din husorden om de forskellige regler.

Find din afdeling

Kan du ikke løse din konflikt med din nabo, kan du klage til Vordingborg Boligselskab

Hvis du ikke kan løse din konflikt med din nabo, er du altid velkommen til at sende en skriftlig klage til boligselskabet. Husk blot, at det skal være den sidste udvej for at få løst et problem.

Læs mere om hvordan du klager her