Skip til hoved indholdet

Ønsker du at ændre din bolig?

Ønsker du at ændre din boligs indretning?

 

Hvis du får lyst til at ændre på indretningen af din bolig, kan dette gøres via råderetten.

Da ændringerne skal forhåndsgodkendes, er det vigtig at du kontakter Vordingborg Boligselskab inden du går i gang. Der kan være forskellige krav til materialer samt udformning og det skal aftales hvad der skal retableres ved fraflytning.

Der er to former for råderet:

 • Individuel råderet – bruges, hvis du vil lave individuelle forbedringer eller forandringer i din bolig.
 • Kollektiv råderet – bruges, hvis afdelingen vil lave forbedringer eller forandringer i alle eller flere boliger. 


Vi har samlet information om råderetten her

 • Individuel råderet betyder, at du, for egen regning, må lave forbedringer og forandringer i din bolig.  Vær opmærksom på at anvende de korrekte materialer samt sørge for at arbejdet bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Ansvaret er dit.

  Forbedring af din bolig:

  Forbedringer vil forøge boligens værdi. En forbedring kan f.eks. være nyt badeværelse eller nyt køkken. Laver du en forbedring af din bolig, afskrives forbedringen over en periode på 10-20 år. Flytter du før afskrivningsperioden er afsluttet, vil du kunne få udbetalt den restafskrivning der endnu ikke er foretaget. Det betyder også at du ikke skal reetablere når du flytter.

   

  Forandring af din bolig:

  Forandringer af din bolig vil ikke forøge boligens værdi og vil ikke give ret til godtgørelse når du flytter.

  En forandring kan være, hvis du eksempel river en væg ned,  blænder en dør eller opsætter  en skillevæg. I nogle tilfælde kan forandringen være permanent og i andre tilfælde kan Vordingborg Boligselskab kræve reetablering når du flytter.

 • Inden du går i gang med at ændre din bolig, skal du have en skriftlig tilladelse fra Vordingborg Boligselskab.

  Ønsker du at ansøge digitalt, skal du logge på Min Side.

  Du kan også udfylde ansøgningen via vores blanket Ansøgning om lejemålsændringer  og sende den til vores mail info@vorbo.dk. eller sende en mail med nedenstående oplysninger.

   

  Der skal stå følgende i din ansøgning:

   

  • Beskrivelse af arbejdet 
  • Liste over materialer/inventar (type, model, fabrikat mv.)
  • Tegninger
  • Prisoverslag (det skal være dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder).
  • Navn og adresse

   

  Arbejdet må først påbegyndes når du har modtaget en skriftlig godkendelse af Vordingborg Boligselskab.

  Når du er færdig med arbejdet, skal det godkendes af Vordingborg Boligselskab.

 •  

  Kollektiv forbedring:

  - Er når afdelingsmødet beslutter, om forbedringerne skal gennemføres i samtlige boliger. 

   

  Kollektiv råderet:

  - Er når afdelingsmødet beslutter at gennemføre specifikke forbedringer efter den enkelte lejers ønske eller i ledige boliger. 

   

  - Det er Vordingborg Boligselskab der står for at gennemfører det arbejde, som afdelingsmødet beslutter sig for at udfører.

   

  - Afdelingsmødet kan have valgt at optage et lån til at finansiere arbejdet. Lånet, inklusive omkostninger, forrentes og afdrages over huslejen i lånets løbetid.

   

  -Det betyder noget for huslejen:

  • Ved kollektive forbedringer vil alle lejere få en lejeforhøjelse.
  • Ved den kollektive råderet er det lejerne i de boliger, der bliver forbedret, der får en lejeforhøjelse.
 • I en almen bolig har du, som udgangspunkt, ret til at foretage almindelige installationer i boligen. For eksempel installation af vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine eller andet for egen regning.

  Der skal dog altid indhentes tilladelse ved  Vordingborg Boligselskab forinden, idet der kan være særlige forhold som forhindrer en evt. installation.

  Du ansøger under henvendelser på Min Side

  Eller ved udfylde og indsende ansøgningsskemaet i PDF her

Læs mere om råderet

Her kan du læse mere om råderet hos BL.