Skip til hoved indholdet

Telefonvagt uden for normal arbejdstid

Vordingborg Boligselskab har indgået en aftale om telefonvagt uden for normal arbejdstid.

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 15.00 til kl. 7.00, fredag fra kl. 14.30 til mandag kl. 7.00 samt søn og helligdage.

Formålet med telefonvagten er at give den enkelte beboer mulighed for at få rekvireret hjælp når der sker noget uopsætteligt.

 

Hvornår skal du bruge vagttelefon?

Det kan f.eks. være:

  • Svigtende forsyning af el, vand eller varme
  • Større vand- eller stormskade
  • Brandskade
  • Stoppede faldstammer eller kloak
  • Hærværk i form af smadrede ruder eller lignende.

 

Bemærk:

Du vil selv skulle betale for selvforskyldt tilkald af håndværkere f.eks. på grund af forkert brug af elinstallationer eller låsesmed til at lukke dør op.

Proceduren er følgende:

 

Du ringer op til Vordingborg Boligselskabs vagttelefon.

Tlf.nr.: 70 20 81 37

Du vil så blive bedt om at opgive Navn, adresse og dit afdelingsnummer.

Derefter bliver du bedt om at redegøre for hvilket problem du har.

Vagten på vagttelefonen vil så følge instruksen for den pågældende afdeling og hvis nødvendigt rekvirere assistance.

 

Vordingborg Boligselskab vil blive orienteret om, hvilke opkald, der har været, så det er muligt at kontrollere omfanget af udkald og efterfølgende godkende faktura for det udførte arbejde.

Bemærk:

Du vil selv skulle betale for selvforskyldt tilkald af håndværkere f.eks. på grund af forkert brug af elinstallationer eller låsesmed til at lukke dør op.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail