Skip til hoved indholdet

Vordingborg Boligselskabs formand og direktør blev genvalgt til BL’s repræsentantskab i 11. kreds.

 

Ved kredsvalgmødet den 27. april 2022, blev både Steen Frederiksen og Jens Hartmann genvalgt til BL’s repræsentantskab i 11. kreds for de kommende 2 år.

Steen har været med i repræsentantskabet siden 2010 og har siden 2014 været en del af kredsbestyrelsen. Jens har været med i repræsentantskabet siden 2008.

BL's demokratiske struktur hviler på 11 kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter. Formand og næstformand i kredsen indgår i BL's bestyrelse, og kredsrepræsentanterne indgår i BL's øverste myndighed, repræsentantskabet.

Kredsrepræsentantskabet mødes ca. 4 gange om året, hvor de drøfter aktuelle boligpolitiske emner og de temaer, der er udpeget i Almene mål. Kredsrepræsentantskabet kan nedsætte udvalg, der arbejder med aktiviteterne i kredsen. Udvalg kan have fokus på den lokale boligpolitik, afvikling af arrangementer, operationalisering af Almene Mål eller på helt konkrete emner, som kredsen beskæftiger sig med.

Ud over at deltage i repræsentantskabsmøder, indebærer rollen som kredsrepræsentant følgende:

• er BL’s repræsentantskab og øverste myndighed
• repræsenterer alle boligorganisationerne i kredsen
• arbejder for helheden og for BL’s målsætninger
• synliggør kredsens og BL’s arbejde lokalt
• bærer viden ind i kredsen og ud til medlemmerne og omvendt
• bidrager til samarbejdet på tværs af boligorganisationer
• tager kontakt til boligorganisationer, der ikke deltager i kredsarbejdet