Skip til hoved indholdet

Her kan du læse mere om vores Ejendomsfunktionærer.

Hvad laver en ejendomsfunktionær?

 

Ejendomsfunktionæren har ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse i afdelingen. Arbejdsopgaverne består blandt andet af:

 • Beboerservice, herunder kontortid
 • Mindre reparationer
 • Sikring af de tekniske anlæg, som varme, vand, ventilation, belysning og kloak
 • Græsslåning, hækklipning, bekæmpelse af ukrudt, beskæring af træer m.v.
 • Renholdelse
 • Snerydning og glatførebekæmpelse
 • Vedligeholdelse af maskiner og materiel
 • Vedligeholdelse af vaskerier
 • Indhentning af tilbud i forbindelse med byggearbejder
 • Bestilling af håndværkere
 • Indflytningssyn med velkomst til nye indflyttere, hvor der også gives generelle oplysninger om afdelingen. Samtidig udleveres nøgler, vaskekort m.m.

Derudover har ejendomsfunktionærerne en del administrativt arbejde. Blandt andet bliver ingen regninger fra håndværkere betalt, førend det færdige arbejde er godkendt af den ejendomsfunktionær, som har bestilt arbejdet.

 

Alle ejendomsfunktionærer er udstyret med et Id-kort, således at de kan identificere sig over for beboerne, hvis det ønskes.

  • skifte elpærer i opgangen
  • ordne din vandhane, hvis den drypper
  • sørge for varme på radiatorerne
  • give råd og vejledning om hvad du må lave af ændringer i boligen
  • give information om de praktiske forhold i afdelingen
  • bestille ekstra nøgler (for din egen regning)
  • rekvirere håndværkere (hvis du selv rekvirerer håndværkere, er det for egen regning)
  • skifte elpærer i din bolig
  • reparere personlige ejendele
  • ordne private gøremål i form af rengøring og indkøb for dig

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail