Skip til hoved indholdet

Her kan du få mere at vide om vores historie

Vordingborg Boligselskab er et alment boligselskab med lejligheder på hele Sydsjælland, Møn og Bogø.

Vi råder over i alt 2.105 boliger beliggende centralt i byerne eller i landlige omgivelser tæt på naturen – dit lokale boligselskab.

Boligselskabet har 51 afdelinger. Heraf er 37 afdelinger med almene familieboliger, 1 med almene ungdomsboliger, 5 med almene ældreboliger, 2 børneinstitutioner og 3 udlejet til erhverv.

Vordingborg Boligselskab administrerer herudover ældre- og plejeboliger for Stevns Ældreboligselskab.

Hos os er beboerdemokratiet i centrum. Det er beboerne og bestyrelsen, som er valgt af beboerne, der bestemmer i Vordingborg Boligselskab.

De daglige opgaver varetages af de 11 ansatte i administrationen og de 24 ejendomsfunktionærer, der passer de grønne områder og yder beboerservice.


Historisk tilbageblik

Vordingborg Boligselskab blev etableret pr. 1. januar 2011, efter en fusion imellem BoligAdministration Syd, MønBo, Langebæk Boligselskab, Præstø Boligselskab og Vordingborg Boligselskab.

Fusionen skete efter 4 år med fælles administration i form af BoligAdministration Syd.

  • Det tidligere MønBo blev etableret pr. 1. januar 2007 ved en fusion imellem Møn Boligselskab, Møn Ældreboligselskab og Miljøbo. Møn Boligselskab blev stiftet i 1968 og havde ved fusionen fortrinsvis almene familieboliger i Stege / Lendemarke, men også på Bogø og i Borre. Miljøbo blev stiftet i 1986 og havde ved fusionen lejligheder i Stege og på Bogø. Møn Ældreboligselskab blev stiftet i 1996 og havde ved fusionen ældreboliger i de 3 ældrecentre på Møn: Fanefjord Centret, Klintholm Havn Centret og Ulvsund Centret.

  • Det tidligere Langebæk Boligselskab blev stiftet i 1972 ved en sammenlægning af ”Den selvejende byggevirksomhed i Kalvehave Kommune” og ”Præstø, Allerslev, Jungshoved og Mern Selvejende Byggevirksomhed”, med de boliger, som var beliggende i Mern Kommune.

  • Det tidligere Præstø Boligselskab blev stiftet i 1943 som Boligselskabet af 1943. I 1965 blev det besluttet at sammenlægge Præstø Boligselskab med ”Det selvejende Boligselskab”. Præstø Boligselskab blev indtil 1996 administreret af Arbejdernes Boligselskab i Vordingborg. Indtil udgangen af 2006 havde selskabet egen administration i Præstø.

  • Det tidligere Vordingborg Boligselskab blev oprettet i august 1940 under navnet ”Vordingborg Sociale Boligselskab”. Inden man i 1974 fik det nuværende navn, var der også en periode, hvor navnet var ”Vordingborg Sociale og Socialfilantropiske Boligselskab”.