Skip til hoved indholdet

Her kan du læse mere om vores bestyrelse.

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Organisationsbestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden.

Desuden har medarbejderne en tilforordnet tillidsrepræsentant med til bestyrelsesmødet.

Medarbejderen har taleret i bestyrelsen, men er ikke stemmeberettiget.

 

Repræsentantskabet

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til bestyrelsen blandt Vordingborg Boligselskabs boliglejere og disses myndige hustandsmedlemmer.

Samtidig med valg af medlemmer, vælges 2 suppleanter for disse.

Herudover udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune.

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail